atdžiauti


atdžiauti
atdžiáuti 1. tr. atkirsti, nukirsti: Bekapodamas malką atdžióviau pirštą Švnč. Merga jam šmaukšt peiliu ir atdžióvė rankas (ps.) Eiš. 2. refl. atvykti, atsibelsti: Totoriai tuojau per tyrumas atsidžiaudavo į pietų vaivadijas . \ džiauti; apdžiauti; atdžiauti; įdžiauti; išdžiauti; nudžiauti; padžiauti; pardžiauti; perdžiauti; pradžiauti; pridžiauti; sudžiauti; uždžiauti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • apdžiauti — tr. 1. apdėti džiaunant: Kakalį linais apdžiauti K. 2. apvogti: O tai apdžiovė vagiai Grv. džiauti; apdžiauti; atdžiauti; įdžiauti; išdžiauti; nudžiauti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • džiauti — džiauti, na ( ja K; R), džiovė 1. tr., intr. kabinti, dėti, kad džiūtų: Merga, drapanas išvelėjus, džiauna ant tvoros J. Mes į jaują džiaunam, o linkuviai šeria Rz. Šiandien kietai džiovėm jaują, kažin ar džius Všk. Šiandien vakare vešim linus į… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išdžiauti — tr. 1. iškabinti džiaunant. | refl. Š. ║ iškarti: Kad juos visus, itokius žmones, išdžiaut[ų]! Arm. 2. išmušti, išlaužti: Ožys įsibėgėjęs vožė į tvorą raguota kakta, išdžiovė tris kartis rš. džiauti; apdžiauti; atdžiauti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nudžiauti — 1. tr. nukabinti ką džiaunant, apdžiaustyti: Tu jau visas tvoras nudžiovei skalbiniais, nebėr nė kur kailinių pasikabint Lnkv. 2. tr. nuimti, kas padžiauta: Man rodos, per daug buvom pridžiovę [linų], reiks mažumą nudžiauti, šiaip neišdžiūs Šv.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • padžiauti — 1. tr. K pakabinti, padėti, kad džiūtų: Padžiauk kur nors ant tvoros, tokiam karšty kaipmat išdžius Srv. Ana padžiovė drabužius ant žiogrio tvoros J. Ant aksties pamauna ir padžiauna mėsas kamine J. Vidury šilelio šienelį padžioviau Ds. Ant… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pardžiauti — intr. pareiti: Net iš Vilniaus pėsčias pardžiovė Rod. džiauti; apdžiauti; atdžiauti; įdžiauti; išdžiauti; nudžiauti; padžiauti; pardžiauti; perdžiauti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • perdžiauti — intr. suduoti, pertraukti: Lindo lindo, kol perdžioviau su pančiu Srv. džiauti; apdžiauti; atdžiauti; įdžiauti; išdžiauti; nudžiauti; padžiauti; pardžiauti; perdžiauti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pradžiauti — tr. padžiauti, įdžiauti: Kažkokia mergina netikusiai pradžiovė jaują Slč. džiauti; apdžiauti; atdžiauti; įdžiauti; išdžiauti; nudžiauti; padžiauti; pardžiauti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pridžiauti — tr. prikloti, pridėti džiaunant: Jaują linais pridžiauti K. Aną dieną pridžiovėm pilną pečių Pc. Kad džiauta, tai džiauta: pilnas atšlaimas tų jos pridžiautų̃ Prn. Pirtis miežių pridžiautà Als. džiauti; apdžiauti; atdžiauti; įdžiauti; išdžiauti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sudžiauti — tr. 1. K sukloti, sudėti džiaunant: Pūro sėjimą linų sudžioviau į savo pakurą Šv. Šįryt sudžiovėm paskutinę rugių jaują Grž. Ant ardų sudžiauk javus J. Ir sudžioviau žalią liną JD251. Kurgi sudžiovėt žlugtą? Š. 2. užmušti: Atbėga ket[u]rios… …   Dictionary of the Lithuanian Language